ما ژاکت آکادمی هستیم

مختصری درباره ما

ژاکت مرجعی قدرتمند برای ارائه محصولات دیجیتال است و به عنوان رهبر بازار این حوزه، پس از تحقیقات و در پاسخ به درخواست مخاطبین خود اقدام به راه اندازی آکادمی ژاکت کرده است. این آکادمی با هدف ارائه دورههای کاربردی و با ساختاری آکادمیک سعی در پیشبرد اهداف کاربران و توسعه بازار آنها دارد.

ما به عنوان بستری قابل اعتماد اقدام به مذاکره با مدرسین حوزه های اجرایی و کاربردی کردیم تا بتوانیم آموزشهایی با کیفیت در راستای یادگیری سریع کاربران ارزشمندمان ارائه کنیم.

4989489

شعار ما

از دانش به مهارت

هدف ما از تولید آموزشها در ژاکت آکادمی، ایجاد دورههایی است که منجر به مهارت دانشجویان شود. مهارت از جنس توانستن است. یعنی مخاطبین بتوانند از دانش خود در راستای اهدافشان استفاده کنند.