در تمپلیت کاربردی سئو، قالب تحقیق کلمات کلیدی، قالب بریف محتوایی، تقویم محتوایی، چک لیست سئو و سوالات RFP قرار گرفته است. نیازمندی‌های افراد فعال در حوزه سئو و تولید محتوا و صاحبان وب سایت که برنامه و استراتژی سئویی و محتوایی سایت خود را پیش می‌برند در این فایل در نظر گرفته شده است. همچنین می‌توانید براساس نیازمندی خود این فایل ها را شخصی‌سازی کنید.

پخش ویدیو

شیت اول

تقویم محتوایی

شیت دوم

بریف محتوایی

شیت سوم

تحقیق کلمات کلیدی

شیت چهارم

چک لیست سئو

شیت پنجم

سوالات RFP

برای دریافت تمپلیت سئو فرم زیر را تکمیل کنید

تمپلیت سئو مناسب چه کسانی است؟

  • علاقه‌مندان سئو
  • کارشناسان سئو
  • صاحبان سایت 
  • تولید‌کنندگان محتوا