دوره های ارائه شده توسط امیر عصاری (روزنامه نگار، مدرس و مشاور IT)

امیر عصاری متخصص IT و وردپرس و کدنویسی است. او دوره های متعددی را در ژاکت آکادمی ارائه داده است.