دوره های ارائه شده توسط توحید علی‌اشرفی (معاون بازاریابی گروه علی‌بابا)

آقای توحید علی‌اشرفی معاون بازاریابی گروه علی‌بابا و مشاور بازاریابی و برندینگ کسب‌و‌کارها می‌باشند.