دوره های ارائه شده توسط علیرضا آقاخانی (لید سوشال مدیای اسنپ)

آقای علی‌رضا آقاخانی لید شبکه‌های اجتماعی اسنپ است. او در ژاکت اکادمی نیز دوره آموزش اینستاگرام و وبینار فرمول‌های موفقیت در اینستاگرام را برگزار کرده است. این دوره آموزشی برای کسانی که می‌خواهند در زمینه اینستاگرام مارکتینگ فعالیت داشته باشند، بسیار مفید است .