دوره های ارائه شده توسط علی حاجی محمدی (موسس همیار وردپرس و ژاکت)

علی حاجی‌محمدی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و موسس همیار ورپرس، همیار آکادمی و ژاکت می‌باشد.