دوره های ارائه شده توسط محمد رحم‌خدا (مدرس و مشاور مالیاتی)

محمد رحم‌خدا بیش از 10 سال است که مشاور مالیاتی کسب‌ و کارهای مختلف و مدرس دروس مالیات و حسابداری برای کسب و کارها است. او همچنین عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در گروه حسابداری بوده و مولف بیش از ۵۰ مقاله در حوزه حسابداری می‌باشد.