دوره های ارائه شده توسط نگار پورجواد (پرفورمنس مارکتر مجموعه فیلیمو)

خانم نگار پورجواد کارشناس ارشد پرفورمنس مارکتینگ در فیلیمو و مدرس مباحث دیجیتال مارکتینگ و پرفورمنس در ژاکت آکادمی است. همچنین ایشان، یک وبینار تخصصی در خصوص پرفورمنس مارکتینگ و استفاده از GA4 را برگزار کرده است.