دوره های ارائه شده توسط پیام بهرام‌پور (بنیانگذار بیشتر از یک نفر)

پیام بهرام‌پور بنیانگذار هلدینگ آموزشی «بیشتر از یک نفر» و «آرامیا» است. فعالیت‌های آموزشی او در بیشتر از یک نفر از سال 1392 آغاز شده و هدف او این است که مهارت‌های ضروری که برای داشتن یک زندگی خوب نیاز داریم را به افراد جامعه ارائه کند.