از دانش به مهارت با ژاکت آکادمی

مهارت از جنس توانستن است. یعنی مخاطبین بتوانند از دانش خود در راستای اهدافشان استفاده کنند.

جدید ترین دوره ها

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

دوره های آموزشی سئو

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

آماری از دستاورد ها

42

دوره های فعال آکادمی

19

مدرس حرفه ای و کاردان

2859

دانشجویان آکادمی ژاکت

373

درخواست پشتیبانی ثبت شده

دوره های رایگان

بدون هزینه حرفه ای شو
100% تخفیف
182
99000 – رایگان!
38
99,000 تومان
707
رایگان!