دوره های ارائه شده توسط وحید بهرامیان (مدیر عامل ژاکت)

وحید بهرامیان با بیش از ۱۲ سال تجربه در زمینه توسعه وردپرس فارسی و بازاریابی دیجیتال، در حال حاضر مدیر عامل مجموعه ژاکت است.
وحید بهرامیان در دوره های آموزشی سعی دارد تجربه چندین ساله خود در برگزاری بیش از ۵۰۰ کمپین تبلیغاتی، مشاوره به کسب و کارهای مختلف، مدیریت بازاریابی و مدیریت کسب و کار را به نحوی کاربردی و تجربه محور ارائه دهد تا کسب و کارها بتوانند با استفاده از این دانش و تجربه با ریسک کمتر، دستاوردهای بزرگ تری را محقق کنند